Υπερτροφία αριστεράς κοιλίας: Αλγόριθμος προσέγγισης

28/02/2015 by Dr Kounas

Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρία. 26 – 28 Φεβρουαρίου 2015
Ιωάννινα, Ξενοδοχείο Du Lac

www.cardiac-care.gr © 2011-2017