Μυοκαρδιοπάθεια Takotsubo: αποτελεί ξεχωριστή μυοκαρδιοπάθεια; Ποια η πρόγνωση;

20/10/2014 by Dr Kounas

Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2014.

www.cardiac-care.gr © 2011-2017