Δευτεροπαθής πνευμονική υπέρταση: Διάγνωση και αντιμετώπιση

08/05/2017 by Dr Kounas


2o Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στη Κλινική Πράξη” που διοργανώνει το Imperial College London Department of Echocardiology, Hammersmith Hospital, στις 4-6 Μαΐου 2017 στο Hilton, Αθήνα.

www.cardiac-care.gr © 2011-2017