Ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια & εκτίμηση βιωσιμότητας

01/03/2017 by Dr Kounas

Πανελλήνια Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας 2017 της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, στις 16-18 Φεβρουαρίου 2017, στο ξενοδοχείο The Met, στη Θεσσαλονίκη.

www.cardiac-care.gr © 2011-2017