Ειδικός Καρδιολόγος

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΝΑΣ


Στοιχεία επικοινωνίας


6974 770879

info@cardiac-care.gr


Διευθυντής Υπερηχοκαρδιολογίας ΙΑΣΩ GENERAL

Ο Σταύρος Κούνας ολοκλήρωσε το 1996 τις βασικές του σπουδές στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην οποία εισήχθη μέσω Πανελληνίων Εξετάσεων. Στη συνέχεια εκπλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία ως ιατρός μονάδας καθώς και την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο Περιφερειακό Ιατρείο Βατούσας (Κ.Υ. Άντισσας – Λέσβος). Ειδικεύθηκε στην παθολογία στο Κ.Α.Τ και αμέσως μετά στην καρδιολογία στον Ευαγγελισμό.

Το Μάρτιο του 2006 έλαβε τον τίτλο ειδικότητας στην Καρδιολογία και άμεσα μετέβη στην Αγγλία όπου, εργαζόμενος ως έμμισθος Επιμελητής Καρδιολογίας στο The Heart Hospital, University College London Hospitals, του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (NHS), εξειδικεύτηκε στην Ηχωκαρδιογραφία και τις Κληρονομικές Καρδιαγγειακές Παθήσεις – Μυοκαρδιοπάθειες.

Μετά από εξετάσεις έλαβε διαπίστευση στη διαθωρακική και διοισοφάγειο ηχωκαρδιογραφία ενηλίκων από τη Βρετανική Εταιρεία Ηχωκαρδιογραφίας και την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 2008, δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα ως Διευθυντής του Καρδιολογικού Τμήματος της ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ.

Από τις αρχές του 2017 ανέλαβε τη Διεύθυνση του Τμήματος Καρδιολογικώνν Υπερήχων στο ΙΑΣΩ General , αναπτύσσοντας όλες τις σύγχρονες ηχωκαρδιογραφικές τεχνικές όπως η δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία (stress echo), η τρισδιάστατη (3D) υπερηχοκαρδιογραφία, η υπερηχοκαρδιογραφία αντίθεσης (contrast echo) και οι μελέτες μυοκαρδιακής παραμόρφωσης (strain/ strain rate).

Η μακροχρόνια ενασχόλησή του με τον αθλητισμό οδήγησε στην κατά περιόδους επιστημονική του συνεργασία με το Ειδικό Κέντρο Καρδιάς Αθλητών και Νέων (Ε.Κ.Κ.Α.Ν.) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στα πλαίσια αυτά συνεχίζει να συμμετέχει ως ομιλητής σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια αναλύοντας θέματα ειδικού καρδιολογικού ενδιαφέροντος, όπως περιπτώσεις μυοκαρδιοπαθειών,  η αθλητική καρδιά και το σύνδρομο αιφνιδίου θανάτου αθλητών.


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

 • Προϋπηρεσία
 • Συγγραφικό έργο
 • Άρθρα
 • 2017 – σήμερα: Διευθυντής Τμήματος Καρδιολογικών Υπερήχων – ΙΑΣΩ General
 • 2015 – 2017: Μεταπτυχιακό στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη (Executive MBA).
 • 2008 – 2016: Επιστημονικός Υπεύθυνος Καρδιολογικού Τμήματος και Ηχωκαρδιογραφικού Εργαστηρίου ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • 2008 – 2011: Επιστημονικός Συνεργάτης Ειδικού Κέντρου Καρδιολογίας Αθλητών και Νέων (Ε.Κ.Κ.Α.Ν.), Μονάδα Κληρονομικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Μάρτιος 2006 – Οκτώβριος 2007: Εξειδίκευση στην Ηχωκαρδιογραφία και τις Κληρονομικές Καρδιαγγειακές Παθήσεις ως έμμισθος Επιμελητής Καρδιολογίας στο University College London Trust, The Heart Hospital, NHS του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου.
 • Μάρτιος 2006: Λήψη τίτλου ειδικότητας στην Καρδιολογία
 • 1999-2005: Ειδίκευση στην Παθολογία ( Νοσοκομείο  Κ.Α.Τ., Αθήνα) και στη συνέχεια ειδίκευση στην Καρδιολογία (Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» –  Αθήνα)
 • 1996-1999:  Εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας  και στη συνέχεια της υπηρεσίας υπαίθρου ( ΓΝΝ Λέσβου «Βοστάνειο»  –  Π.Ι. Βατούσας /Κ.Υ. Άντισσας)
 • 1990 – 1996: Εισαγωγή μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων και φοίτηση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Evidence based Cardiology 3rd Edition. S. Yusuf. ISBN: 978-1-4051-5925-8.
Chapter 50: Infective and infiltrative cardiomyopathies. pp 808-823.

 «Εντατική Θεραπεία» Χ. Ρούσσος, 3η έκδοση, Εκδόσεις Πασχαλίδη, Κεφάλαια: «Καρδιακές αρρυθμίες»,«Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου»,«Προσωρινή βηματοδότηση», «Πνευμονική Υπέρταση»

«Μη φαρμακευτική αντιμετώπιση της κολπικής μαρμαρυγής» Μ. Εφραιμίδης, Σ. Κούνας. Κλινικά φροντιστήρια. Τόμος 17, Τεύχος 4. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Letsas KP, Efremidis M, Weber R, Korantzopoulos P, Protonotarios N, Prappa E, Kounas SP, Evagelidou EN, Xydonas S, Kalusche D, Sideris A, Arentz T. Epsilon-like waves and ventricular conduction abnormalities in subjects with type 1 ECG pattern of Brugada syndrome. Heart Rhythm. 2011 Feb 9.

Andrikopoulos G, Tzeis S, Kounas S, Daskalopoulos N, Mantas I, Vardas P, Theodorakis G. Implantation of a dual-chamber cardioverter defibrillator system in a patient with dilated cardiomyopathy, pulmonary hypertension and persistent left superior vena cava. Hellenic J Cardiol. 2010 Sep-Oct;51(5):460-2.

Kounas S, Anastasakis A, Stefanadis C. Pathological electrocardiogram in a young sports champion: sign of athlete’s heart or sub-clinical heart disease? Hellenic J Cardiol. 2009 May-Jun;50(3):221-3.

Letsas KP, Efremidis M, Kounas SP, Pappas LK, Gavrielatos G, Alexanian IP, Dimopoulos NP, Filippatos GS, Sideris A, Kardaras F. Clinical characteristics of patients with drug-induced QT interval prolongation and torsade de pointes: identification of risk factors. Clin Res Cardiol. 2009 Apr;98(4):208-12.

Kounas S, Demetrescu C, Pantazis A, Keren A, Lee P, Hughes D, Mehta A, Elliott P. The binary endocardial appearance is a poor a discriminator of Anderson-Fabry disease from familial hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol. 2008;51:2058-61.

Kounas SP, Letsas KP, Sideris A, Efraimidis M, Kardaras F. QT interval prolongation and torsades de pointes due to a coadministration of metronidazole and amiodarone. Pacing Clin Electrophysiol. 2005 May;28(5):472-3.

Letsas KP, Gavrielatos G, Efremidis M, Kounas SP, Filippatos GS, Sideris A,Kardaras F. Prevalence of Brugada sign in a Greek tertiary hospital population. Europace. 2007 Nov;9(11):1077-80.


Από συνέδρια – ομιλίες

Αρχείο φωτογραφιώνwww.cardiac-care.gr © 2011-2017