Παιδική παχυσαρκία

05/06/2018 by Dr Kounas
paxysarkia-paidia.jpg

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δημοσιευμένη (European Heart Journal 2018) ανάλυση περίπου 2500 ατόμων μέσης ηλικίας σήμερα (34-49 ετών) που παρακολουθήθηκαν τα τελευταία 31 σχετικά με το σωματικό τους βάρος.

Διαπιστώθηκε πως υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά, που παραμένουν μακριά από το ιδανικό σωματικό βάρος ως ενήλικες, έχουν 5 έως 7 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να αναπτύξουν σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 (διαβήτη ενηλίκων). Με ανάλογο τρόπο αυξάνεται η πιθανότητα ανάπτυξης αρτηριακής υπέρτασης , δυσλιπιδαιμίας και υποκλινικής αρτηριοσκλύρυνσης.

Επομένως είναι επιτακτική η σωστή ανατροφή των παιδιών μας με έμφαση στο σωστό σωματικό βάρος και την άσκηση. Αποκτώντας σωστές συνήθειες από παιδιά, αυξάνεται η πιθανότητα να παραμείνουμε υγείς και στις «κρίσιμες» ηλικίες από 34 έως 49 ετών.

Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζουμε την αρτηριοσκλήρυνση, τον μεγάλο διαχρονικό εχθρό της καρδιάς και των αγγείων μας,  με τρόπο φυσικό, άμεσο και αποτελεσματικό.

www.cardiac-care.gr © 2011-2017